Veebipoe juulamois.voog.com (Maitsemõis OÜ), edaspidi “Veebipood”, on võtnud
endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning
koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist,
kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Maitsemõis OÜ (registrikood 14338748 )
asukohaga Juula küla, Tartu vald, Tartu maakond, 49104, tel 5257497 ja e-kiri
juulamois@gmail.com
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
        − nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
        − kauba kohaletoimetamise aadress;
        − pangakonto number;
        − kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
        − klienditoe andmed.
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse
ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste
analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe
kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine
ja tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse
isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on
vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Maitsemõis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edatastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus As-le.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse ____ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või
Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse
edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud
piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield)
raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega
tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi
ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse
pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud
lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel
asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on
sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe
vahendusel.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus
nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid
andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm
aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni
nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse
andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu
aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis
kuuluvad ülekandmisele.
Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui
klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid,
siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil
õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas
otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada
teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe
vahendusel (e-mail:juulamois@gmail.com või telefonil 5257497). Järelevalveasutus
on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).